Ahmet Mutlu Hukuk Bürosu ® Müvekkillerine ihaleye fesat karıştırma suçu, edimin ifasına fesat karıştırma suçu ile ilgili davalarda Şüpheli/Sanık Müdafiliği, Kamu İhale Kurumunda taraf temsili alanında uzman ve profesyonel ekibiyle hizmet vermektedir.