Ankara Barosu: 16495

Eğitim: Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2002 mezunu’dur.

Sertifika : Ceza Hukuku,Bilişim Hukuku,Rekabet Hukuku,Aktüerya Hukuku,İnsan Hakları Hukuku ve Arabuluculuk Eğitimi alanlarında.

Üyelik: Ankara Barosu Bilişim Hukuku, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Kurulu, Sağlık Kurulu, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, CMK Merkezi ile Avukat Hakları Merkezi’nin Üyesidir.

Ceza Uzlaştırmacı Avukatı olup,aynı zamanda Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabuluculuk Siciline kayıtlı Arabulucu’dur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri’nin Yürütümüne ilişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi tamamlama belgesine sahip olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanıdır.

Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 10. maddesinin 7. fıkrası gereğince Konkordato Komiserliği temel eğitimini almış olup, Konkordato Komiserliği görevinde bulunmaktadır.

Yabancı Dil: İngilizce