Ankara Barosu: 19638

Eğitim: Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2006 mezunu’dur.

Sertifika: Ceza Hukuku, Kamu İhale Hukuku, Enerji Hukuku, Rekabet Hukuku, Bilişim Hukuku, Sağlık Hukuku, Tüketici Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Arabuluculuk Eğitimi ve Hukuksal Koruma Sigortası Semineri Eğitimi alanlarında.

Üyelik: Ankara Barosu Bilişim Kurulu, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Kurulu, Parlemento ile İlişkiler Kurulu, Sağlık Hukuku Kurulu, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, CMK Merkezi ve Avukat Hakları Merkezi’nin üyesidir.

Ceza Uzlaştırmacı Avukatı olup, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı Arabulucu’dur.

Türk Patent Enstitüsü siciline kayıtlı Marka Vekilliği de mevcuttur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri’nin Yürütümüne ilişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi tamamlama belgesine sahip olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanıdır.

Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 10. maddesinin 7. fıkrası gereğince Konkordato Komiserliği temel eğitimini almış olup, Konkordato Komiserliği görevinde bulunmaktadır.

Yabancı dili: İngilizce