Ahmet Mutlu Hukuk Bürosu ® Müvekkillerine Ceza Hukuku alanında soruşturma evresinden başlayarak, Kovuşturma evresi ve Kanun yolu (İstinaf ve temyiz) aşamaları da dahil olmak üzere, dosyanın tüm aşamalarında gereksinim duyulan Avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Konusunda profesyonel ve kurumsal ekibi tarafından. Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında sunulan başlıca Hukuki faaliyet alanlarımız şöyledir :

  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan suçlar kapsamındaki Müdafilik veya Vekillik(Ağır Ceza Mahkemeleri,Terör Ağır Ceza Mahkemeleri,Asliye Ceza Mahkemeleri, Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri, Çocuk Mahkemeleri nezdinde.)
  • Karakol, Emniyet ve Soruşturma aşamasında, Cumhuriyet Başsavcılığı huzurunda ifade alma. Sorgu aşamasında Şüpheli Müdafiliği ve Müşteki Vekilliği,
  • Özel soruşturma usullerinde Müşteki Vekilliği ve Şüpheli Müdafiliği,
  • Sulh Ceza Hakimliğinde Şüpheli Müdafiliği görevinde,
  • Kovuşturma  aşamasında Ağır Ceza Mahkemesinde. Asliye Ceza Mahkemesinde. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde Sanık Müdafiliği. Suça Sürüklenen Çocuk Müdafiliği ve Katılan/Müşteki Vekilliği,
  • Terörle Mücadele Kanunu’na göre görevlendirilen Bölgesel Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde Sanık Müdafiliği ve Katılan Vekilliği,
  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamındaki (hayata karşı suçlar, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar, mal varlığına karşı suçlar. Kamu güvenine karşı suçlar) kapsamında Şüpheli. Suça Sürüklenen Çocuk. Sanık Müdafiliği ve Müşteki/Katılan Vekilliği,
  • Kanun yolu aşamasında Bölge Adliye Ceza Mahkemelerinde (İstinaf), Yargıtay C. Başsavcılığı ve Yargıtay Ceza Dairelerinde temyiz incelemelerinde Sanık Müdafiliği ve Katılan Vekilliği,
  • İlk derece Mahkeme sıfatıyla Yargıtay Ceza Dairelerinde görülen davalarda ve Yargıtay Ceza Dairelerinde temyiz incelemesinde Sanık Müdafiliği ve Katılan Vekilliği,
  • Her türlü hukuki danışmanlık (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar, Bankacılık suçları, Vergi  suçları, vb …)