Önemli Hususlar

  1. Şahıslar noter’de vekaletname düzenletirken nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportları ibraz etmek zorundadır.
  2. Şirketler tarafından Noter’de düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir. Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.
  3. Yurtdışındaki Türk vatandaşlarımız ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında Vekaletname düzenlettirebilirler