KAMU SAĞLIĞINA KARŞI SUÇLAR

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda 3.bölümde kamu’nun sağlığına karşı suçlar başlığı altında 185 ila 196.maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Zehirli madde katma suçu:

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 185.maddesinde, zehirli madde katma suçu düzenlenmiştir.Madde de,içilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir hükmü mevcuttur.Bu fıkrada belirtilen fiillerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak işlenmesi halinde,üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti:

5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 186.maddesinde, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş,değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden, bulunduran kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve bin beş yüz güne kadar adlî para cezası verilir.Bu suçun,resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatın icrası kapsamında işlenmesi halinde,verilecek ceza üçte bir oranında artırılır hükmü mevcuttur.

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma:

5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 187.maddesinde, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üreten veya satan kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir.Bu suç’un tabip veya eczacı tarafından ya da resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatın icrası kapsamında işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.

Ahmet Mutlu Hukuk Bürosu ® olarak, bu ve buna benzer Ceza Davalarında; Şüpheli/Sanık Müdafiliği ve mağdur-Müşteki Vekilliği tüm aşamalarda Avukatlığı en iyi şekilde profesyonel ekibiyle Ankara ve Ülkemizin diğer İllerinde kaliteli,başarılı bir şekilde hizmet vermektedir.