KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR: TAKSİRLE ÖLDÜRME: (5237 sayılı TCK 85.maddesi)

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 85.maddesinde  taksirle öldürme suçları kişilere karşı  suçlar başlığı altında 1.bölümde hayata karşı suçlar bölüm başlığı altında düzenlenmiştir.

Madde de,taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi,iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 85/2.maddesinde ise fiilin birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişi’nin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişi’nin yaralanmasına neden olmuş ise,kişi iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Ahmet Mutlu Hukuk Bürosu ® olarak,bu ve buna benzer Ceza Davalarında;Şüpheli/Sanık Müdafiliği ve Mağdur-Müşteki Vekilliği tüm aşamalarda en iyi şekilde Avukatlığı profesyonel ekibiyle Ankara ve Ülkemizin diğer İllerinde kaliteli,başarılı şekilde hizmet vermektedir.