Ahmet Mutlu Hukuk Bürosu ® olarak, sağlık hukukundan kaynaklanan davaların takibi ile kişi ve kurumlar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla hukuki destek hizmetlerini konusunda uzman ve profesyonel ekibi ile ifa etmektedir.

Ahmet Mutlu Hukuk Bürosu ® hekim, hasta, sağlık işletmeleri, hastaneler gibi çeşitli sağlık kurumları ile ilaç imalatçısı şirketlerin kesimine hukuki destek sağlamaktadır. Büromuz tarafından sunulan faaliyet alanları şöyledir;

  • Malpraktis davalarında Vekillik,
  • Tıp Ceza Hukuku davalarında Şüpheli/Sanık Müdafiliği, Katılan/Müşteki Vekilliği
  • Hatalı tedavi ve tıbbi müdahale iddiasından kaynaklanan hekim hakkında maddi, manevi tazminat davalarında Vekillik,
  • Sağlık çalışanlarının Cumhuriyet Savcılığı nezdinde disiplin sorumluluğu sonucu açılan soruşturmalarda Şüpheli Müdafiliği,
  • Sağlık kurum ve kuruluşlarına kurumsal destek,
  • Hekim hakları, hasta hakları bilgilendirmeleri,
  • Devlet kurumlarına sağlık hizmet sunucuları özel hastaneler adına yapılacak başvuru ve itiraz sonucu ile ilgili dava takibi,
  • İlaç markalarından ve patentten doğan uyuşmazlıklarına ilişkin dava takibi.