Ahmet Mutlu Hukuk Bürosu ® olarak, alanında uzman ve profesyonel ekibi ile işveren-işçi arasında vuku bulan uyuşmazlıkların 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren dava şartı arabuluculuk kapsamında arabuluculuk hizmetlerinin sürdürülmesi, sonuçlandırılması anlamında hukuki destek sağlamaktadır. Başlıca sunulan faaliyet alanlarımız şöyledir;

  • Kişilerin ve Şirketler’in her türlü ihtilaflarının dava veya sulh yoluyla arabuluculuk  yoluyla çözümlenmesi,
  • Az tehlikeli iş yerlerinin denetimine ilişkin denetim. Eğitim ve rapor tanzimi,
  • İşçilerin tüm işçilik alacaklarına ilişkin icra ve dava takibi,
  • İş kazası ve meslek hastalıkları sonucu zararların tazminine ilişkin dava takibi.