Ahmet Mutlu Hukuk Bürosu ®, Müvekkillerine idarelerle arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümü, Vergi ve İdare Mahkemelerinde davaların takibi konusunda Avukatlık hizmeti sunmaktadır. Sunulan hizmetlerimiz şöyledir;

  • İdari mercilerine yapılan idari başvurular,
  • İptal ve tam yargı davalarında Vekillik görevi,
  • Vergi Mahkemelerinde görülen davalarda Vekillik görevi.