Makaleler

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren ve İşveren Vekili kavramları ile ilgili hükümler aşağıdaki gibidir: İşveren:Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları ifade eder. İşveren adına hareket eden,işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri 6331 sayılı Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır. İşveren veya işveren vekillerin İSG hizmetlerini yürütebilmeleri için; İşyerinin…

Devamını Oku


03.12.2016 tarihli ve 29907 sayılı Resmi Gazetede“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68.maddesi ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6.maddelerinde yer alan parasal sınırların artırılmasına ilişkin yayımlanmış tebliğ’den kısaca bahsetmek isterim. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68.maddesinde Tüketici Hakem Heyetleri için belirtilen parasal sınırlar,01.01.2017 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığı tarafından 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olarak ilan edilen % 3,83…

Devamını Oku