UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu, 190.maddesinde düzenlenmiştir. Maddede, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, b) Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan, c) Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren,
Devamını Oku

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu 188.maddesinde düzenlenmiştir. Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal,ithal veya ihraç eden kişi,yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve iki bin günden yirmi bin güne kadar
Devamını Oku

KAMU SAĞLIĞINA KARŞI SUÇLAR

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda 3.bölümde kamu’nun sağlığına karşı suçlar başlığı altında 185 ila 196.maddeleri arasında düzenlenmiştir. Zehirli madde katma suçu: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 185.maddesinde, zehirli madde katma suçu düzenlenmiştir.Madde de,içilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek
Devamını Oku

ANAYASAL DÜZENE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR: (5237 Sayılı TCK 309.Maddesi)

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun beşinci bölümünde madde 309’da Anayasal Düzene ve Bu düzenin işleyişine karşı suçlar düzenlenmiştir.Anayasayı ihlal,cebir ve şiddet kullanarak,Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzen’in fiilen uygulanmasını önlemeye
Devamını Oku

DOLANDIRICILIK SUÇLARI: (5237 sayılı TCK 157.maddesi)

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda dolandırıcılık suçları düzenlenmiştir.Hileli davranışlarla,bir kimseyi aldatıp, onun veya başkası’nın zararına olarak,kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir. Nitelikli dolandırıcılık suçları ise 5237 sayılı
Devamını Oku

KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR: TAKSİRLE ÖLDÜRME: (5237 sayılı TCK 85.maddesi)

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 85.maddesinde  taksirle öldürme suçları kişilere karşı  suçlar başlığı altında 1.bölümde hayata karşı suçlar bölüm başlığı altında düzenlenmiştir. Madde de,taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi,iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 5237 sayılı Türk Ceza
Devamını Oku

KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR: KASTEN ÖLDÜRME: (5237 sayılı TCK 81.maddesi)

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 81.maddesinde  kasten öldürme suçları kişilere karşı  suçlar başlığı altında 1.bölümde hayata karşı suçlar bölüm başlığı altında düzenlenmiştir. Madde de,bir insanı kasten öldüren kişi,müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.Nitelikli haller ise,5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 82.maddesinde düzenlenmiştir.Kasten öldürme suçunun;
Devamını Oku

MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR: HIRSIZLIK (5237 sayılı TCK 141.maddesi)

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 141.maddesinde  malvarlığına karşı suçlar başlığı altında 10.bölümde hırsızlık suçu düzenlenmiştir.Madde de,zilyedi’nin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı,kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir”hükmü yer
Devamını Oku

CİNSEL TACİZ

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 105/1.maddesinde bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında mağdur’un şikayeti üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına; fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Devamını Oku

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ

Reşit olmayanla cinsel ilişki, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 104/1.maddesinde cebir, tehdit ve hile olmaksızın 15 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi,şikayet üzerine 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 104/2.maddesinde suçun mağdur
Devamını Oku