Faaliyet Alanlarımız

AHMET MUTLU HUKUK BÜROSU, Müvekkillerine Avukatlık ve Danışmanlık hizmetleri’nin yanı sıra hukukun her alanında hizmet vermeye devam etmektedir.

CEZA HUKUKU: Hazırlık aşaması, Dava aşaması ile ilgili bütün aşamalar

KAMU İHALE HUKUKU: İhaleye Fesat Karıştırma Suçu ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu ile ilgili Davalar

MEDENİ HUKUK: Boşanma Davaları, Nafaka Davaları, Nişan Bozulmasından Doğan Davalar, Ad-Soyad düzeltme, değiştirme Davaları, Evlat edinme, Babalık Davaları, diğer Medeni Hukukun alanına giren davalar.

GAYRİMENKUL HUKUKU: Tapu iptali Davaları, Men’i Müdahale Davaları, İzale_i şüyu Davaları, diğer Taşınmaz Hukuku alanına giren Davalar.

TİCARET HUKUKU: Sözleşmeler, Şirketler, Haksız Rekabet Davaları, Şirketler ile ilgili her türlü ihtilafların sulh veya dava yolu ile çözümlenmesi

İŞ HUKUKU: Kişilerin ve Şirketler’in her türlü ihtilafların Dava veya sulh yolu ile çözümlenmesi.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: Az tehlikeli sınıfta olan işyerlerinin denetimine ilişkin eğitim ve rapor tanzimi

TÜKETİCİ HUKUKU: Ayıplı mal ve hizmetlerden doğan Davalar ile Tüketici Hukuku alanına giren Davalar.

BİLİŞİM HUKUKU: Bilişim Suçları, İnternet Bankacılığı Ceza ve Hukuk Davaları.

AKTÜERYA HUKUKU VE SAĞLIK HUKUKU: Hekimin Cezai ve Hukuki Sorumluluğu, Hizmet Kusuru Davaları, Hasta ve Hekim hakları ile ilgili Davalar.

REKABET HUKUKU: Rekabet Hukuku alanına giren Davalar.

ENERJİ HUKUKU: Enerji Sektöründe Cezai ve İdari yaptırımlardan doğan Davalar.

İCRA VE İFLAS HUKUKU: İcra takibi( İlamlı – İlamsız, Kambiyo takibi ), İhtiyati haciz, İhtiyati tedbir, Menfi Tespit, İstirdat davaları, diğer İcra İflas Hukuku alanına giren davalar.

VERGİ ve İDARE HUKUKU: İptal ve Tam yargı davaları ile Vergi mevzuatından doğan davalar

MARKA-PATENT VE FİKRİ HAKLAR HUKUKU: Marka tescili, Marka alımı,takibi ve Fikri haklardan doğan Ceza ve Hukuk Davaları.

ARABULUCULUK: Şahıs ve Şirketler’in hukuki ihtilafları’nın Arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi ve sonuçlandırılması.

DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR:: İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme, Dava cevap dilekçesi vb. dilekçeler, Temyiz ve Karar Düzeltme Dilekçeleri, her türlü sözleşme düzenlenmesi.