KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR: KASTEN ÖLDÜRME: (5237 sayılı TCK 81.maddesi)

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 81.maddesinde  kasten öldürme suçları kişilere karşı  suçlar başlığı altında 1.bölümde hayata karşı suçlar bölüm başlığı altında düzenlenmiştir.

Madde de,bir insanı kasten öldüren kişi,müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.Nitelikli haller ise,5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 82.maddesinde düzenlenmiştir.Kasten öldürme suçunun;

 • Tasarlayarak,
 • Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,
 • Yangın su baskını tahrip batırma veya bombalama ya da nükleer biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle
 • Üst soy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,
 • Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • Gebe olduğu bilinen kadına karşı,
 • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 • Bir suçu gizlemek,delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,
 • Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,
 • Kan gütme saikiyle,
 • Töre saikiyle işlenmesi halinde kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten öldürme’nin ihmali davranışla işlenmesi hali,5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 83.maddesinde düzenlenmiştir.Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eş değer olması gerekir.ihmali ve icrai davranışın eş değer kabul edilebilmesi için kişinin;

 • Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,
 • Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması gerekir.
 • Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında temel ceza olarak,ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar; müebbet hapis cezası yerine on beş yıldan yirmi yıla kadar,diğer hallerde on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi,cezada indirim de yapılmayabilir.

 

Ahmet Mutlu Hukuk Bürosu ® olarak,bu ve buna benzer Ceza Davalarında;Şüpheli/Sanık Müdafiliği ve Mağdur-Müşteki Vekilliği tüm aşamalarda en iyi şekilde Avukatlığı profesyonel ekibiyle Ankara ve Ülkemizin diğer İllerinde kaliteli,başarılı şekilde hizmet vermektedir.