2017 YILI TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ PARASAL SINIRLARI

03.12.2016 tarihli ve 29907 sayılı Resmi Gazetede“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68.maddesi ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6.maddelerinde yer alan parasal sınırların artırılmasına ilişkin yayımlanmış tebliğ’den kısaca bahsetmek isterim.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68.maddesinde Tüketici Hakem Heyetleri için belirtilen parasal sınırlar,01.01.2017 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığı tarafından 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olarak ilan edilen % 3,83 oranında artırılarak uygulanacaktır.İlçe Tüketici Hakem heyetleri sınırı 2.320 TL’den 2.400 TL’ye; İl Tüketici Hakem heyetlerine başvuru sınırı ise,3.480 TL’den 3.610 TL’ye yükseltilmiştir.Bu kapsamda;

2017 yılı için Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri;

  • 2.400 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 TL ile 3.610 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 TL ile 3.610 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli kılınmışlardır.Bu tebliğ 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.